Zmiana opłaty eksploatacyjnej za wymianę wodomierza

Zmiana opłaty eksploatacyjnej za wymianę wodomierza