Zmiana opłaty eksploatacyjnej za wymianę wodomierza