ZarządPRZYJĘCIA MIESZKAŃCÓW PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU

pierwszy PONIEDZIAŁEK miesiąca w godzinach od 15:00 do 16:30

oraz każdy WTOREK w godzinach od 9:00 do 11:00