Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie 2018

Zgodnie z paragrafem 25 Statutu S.M. "Rozstaje" Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni.
Dopóki liczba członków Spółdzielni przekracza 500 Walne Zgromadzenie odbywa się w pięciu częściach.

Nowy porządek obrad 21.05.2018