Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie 2019

Zgodnie z paragrafem 25 Statutu S.M. "Rozstaje" Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni.
Dopóki liczba członków Spółdzielni przekracza 500 Walne Zgromadzenie odbywa się w pięciu częściach.

Porządek-obrad-z-dnia-17.05.2019r.(1)