Walne Zgromadzenie

Zgodnie z paragrafem 25 Statutu S.M. "Rozstaje" Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Spółdzielni.
Dopóki liczba członków Spółdzielni przekracza 500 Walne Zgromadzenie odbywa się w pięciu częściach.