Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Komisji R.N. 2020 r.