Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Komisji R.N. 2021 r.