Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Komisji R.N. 2022 r.