Rada Nadzorcza – Skład i Plan Pracy

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

Jolanta Borysewicz

Bożena Derengowska

Janusz Krzyżanowski

Zofia Marcinkowska

Stanisława Popławska

Jakub Puszkarski

Anna Sabo - Magiera

Janina Szydłowska