Rada Nadzorcza – Skład i Plan Pracy

Sekretarz Rady Nadzorczej

Anna Sabo-Magiera


Członkowie Rady Nadzorczej


Dariusz Brych

Katarzyna Finster

Wiesława Iwaniuk

Barbara Konopka

Marzena Maciejewicz

Stanisława Popławska

Janina Szydłowska

Edward Trybała