Informacja o zm. w wysokości stawek zaliczkowych za zużycie energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody użytkowej

Informacja o zm. w wysokości stawek zaliczkowych za zużycie energii cieplnej na potrzeby podgrzania wody użytkowej

woda u+-ytkowa - zmiana-3