Informacja o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego

Informacja o nadaniu indywidualnego numeru rachunku bankowego

1) w przypadku posiadania więcej niż jednego lokalu w zasobach naszej Spółdzielni informujemy, iż nie należy łączyć
ze sobą wpłat dotyczących kilku lokali,

2) w przypadku korzystania z płatnych miejsc postojowych na „parkingach społecznych”, opłaty należy wnosić
na indywidualne konto bankowego, służące tylko i wyłącznie do dokonywania wszystkich opłat za dane miejsce postojowe,

3) w przypadku korzystania ze „zleceń stałych” prosimy o poinformowanie Państwa BANKU o zmianie konta bankowego, na które należy dokonywać przelewu,

4) w przypadku najmu płatnych miejsc postojowych na parkingach przy ul. Leszczyńskich 4, Leszczyńskich 7,
Żwirki i Wigury 5,Kombatantów 3, Meissnera/Jana Pawła II opłat należy dokonywać tak jak dotychczas tj. na „dyżurce” przy ul. Leszczyńskich 4 lub przelewem na wymienione obok konto bankowe Spółdzielni: 13 1090 1098 0000 0001 0417 2879