Druki do pobrania

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
Oświadczenie w sprawie ilości zam. osób
Oświadczenie o czasowym nie wytwarzaniu odpadów komunalnych
Zmiana adresu do korespondencji
Wniosek o udostępnienie dokumentów
wniosek o odrębną własność
Informacja o zużyciu wody