Druki do pobrania

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
Wniosek o przyjęcie w poczet członków
Dane wnioskodawcy
Rezygnacja z członkostwa w związku ze zbyciem spół. własnościowego prawa do lokalu
Rezygnacja z członkostwa w związku ze zbyciem prawa odrębnej własności do lokalu
Zmiana adresu do korespondencji
Oświadczenie ws. ilości zam.osoby
Oświadczenie ws.nie wytwarzania odpadów komunalnych w związku z czasową nieobecnością
Wniosek o udostępnienie/wydanie kopii dokumentów
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu