DODATEK MIESZKANIOWY

DODATEK MIESZKANIOWY

Szanowni Państwo
przypominamy, iż osoby które mają problemy z bieżącym regulowaniem opłat eksploatacyjnych mogą
ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego po spełnieniu określonych przez przepisy warunków
i złożeniu wniosku za pośrednictwem Gdańskiego Centrum Świadczeń.