BoiskoW MIESIĄCACH LIPIEC - SIERPIEŃ REZERWACJA OBOWIĄZUJE TYLKO SZKÓŁKI PIŁKARSKIE

CENNIK OP+üAT boisko-1
boisko-lipiec
Nabór-KP-Zaspa-nowy
05 GALAKTIKOS plakat - Kopia
„ Zapraszamy wszystkie chętne dzieci od 3 do 12 roku życia do szkółki piłkarskiej”