Akty prawne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych


Statut

Statut z dnia 23.10.2019 r.

Regulaminy

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Pracy Zarządu

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Regulamin Komisji Lokali i Zasobów Rady Nadzorczej

Tekst ujednolicony Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej...

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej...

Tekst ujednolicony Regulaminu ponoszenia i rozliczania kosztów gospodarki zasobami...

Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów

Regulamin Porządku Domowego w S.M. Rozstaje

Regulamin podziału pożytków pochodzących z części wspólnych nieruchomości i innych dochodów z własnej działalności gospodarczej S.M.

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych S.M. Rozstaje

Regulamin zasad najmu pomieszczeń będących częściami wspólnymi nieruchomości...S.M. Rozstaje

Zasady udostępniania dokumentów członkom S.M. Rozstaje

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na wykonanie robót remontowo - budowlanych, dostaw i usług dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Rozstaje" w Gdańsku.