Akty prawne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych


Statut

Statut z dnia 28.06.2013 r.

Tekst ujednolicony Statutu

po zmianach wprowadzonych
Uchwałami Walnego Zgromadzenia
z roku 2016

Regulaminy

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Pracy Zarządu

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej

Regulamin Komisji Lokali i Zasobów Rady Nadzorczej

Tekst ujednolicony Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej...

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody zimnej i ciepłej...

Tekst ujednolicony Regulaminu ponoszenia i rozliczania kosztów gospodarki zasobami...

Regulamin w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie technicznego utrzymania zasobów

Regulamin Porządku Domowego i Zasad Współżycia Mieszkańców S.M. Rozstaje

Regulamin podziału pożytków pochodzących z części wspólnych nieruchomości i innych dochodów z własnej działalności gospodarczej S.M.

Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych S.M. Rozstaje

Regulamin zasad najmu pomieszczeń będących częściami wspólnymi nieruchomości...S.M. Rozstaje

Zasady udostępniania dokumentów członkom S.M. Rozstaje